1-اسم رمان (مبحث اول) عجبببب عجایب پنجگانه کشید کنار با این اسمای عجیب و غریب رمانا چه خبره بابا ؟___؟ ترمز کنید منم سوار شم طرف یه ایده به ذهنش رسیده  بعد اسم رمانو گذاشته عشق و غرور قیافه ی من هرچی رمان عاشقانه ببینی عشق توش نباشه رمان نیست  کشکه  (از نظر من نه هاااا) نویسنده  بله شما نویسنده  خدا گوگلو ازت گرفته آیا ؟__؟ قبل از اینکه با اعتماد به سقف بیایی اسم رمانتو بنویسی یه سرچ تو گوگل کن والا از من که پنهون نیست از شما پنهون باشه میخو
    • تشکر
    • باحال بود
    • حیرانم
    • پسندیدم
    40