'به نام ایزد منان' نام رمان: وزش باد شرقی نویسنده:مهدیه سجده ناظر رمان: سمانه امینیان ژانر: اجتماعی.تراژدی .جنایی.عاشقانه هدف: نوشتن رمانی متفاوت ... ساعات پارت گذاری : نامعلوم. خلاصه: هميشه زندگي سازش را برايم نواخت و من همراه نواخته هاي او خود را به رقص واداشتم ودر نهايت مترسك سر جاليز شده ام. روياست اما شايد هم به واقعيت توانستم روزي سازش را خود كوك كنم و اين بار جاي خود زندگي را به رقص وادارم تا مترسك هاي سياه و خاكستري زندگي ام كه جهنم را برايم هديه اوردند