رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا

Dena13

کاربر98iiA
 • تعداد ارسال ها

  21
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 Neutral😐😐😐

1 دنبال کننده

درباره Dena13

 • درجه
  💚
 • تاریخ تولد تعیین نشده
 1. -خانم خانم بیدارشو. چشمام رو باز کردم .روی تخت بودم.خانمی کنارم نشسته بود . -وای خانم شما که هنوز تب دارین. -تو کی هستی؟اینجا چی کار میکنی؟ لبخند مهربونی زد:من مریم هستم خانم جان اقا از من خواستن که بیام مراقبتون باشم. -هه اون رادان عوضی خودش میزنه خودش هم ادم میفرسته که مراقبم باشه مگه بلایی بد تر از اینم میتونه سرم بیاد. -راستش رو بخواین خانم ایشون منو فرستادن که مراقب باشم که خدایی نکرده بلایی سر خودتون نیارید.3روز پیش وقتی اومدم اینجا شما توی اب یخ بودین.زبونم لال عین میت شده بودین خانم جان.خیلی ترسیدم خانم.امیر اقا رو صدا زدم ایشون شمارو گذاشتن رو تخت این سه روز خیلی حالتون بد بود ولی خدارو شکر خانم دکتر کمک کرد بهتر بشین .تبتون پایین اومده ولی هنوز تب دارین اونطور که اون منو زد باید میمردم 3روز بیهوش بودن که چیز عجیبی نیست. -مریم .کمکم کن بلند شم. -ای وای خاک به سرم خانم با این وضعت کجا می خوای بری؟
 2. رادان-اهان پس گربه ی وحشی ما قضیه ی عموی بدبختشو فهمیده با شنیدن کلمه ی عمو به طرفش حمله کردم که دوتا نگهبان یهو دستامو محکم گرفتن. -ولم کنید اشغالا ی عوضی رادان به طرفم اومدو موهامو محکم توی دستاش گرفت:خفه شو همین که تا الان زندت گذاشتم باید خدا رو شکر کنی .و بعد با لگد محکم به شکمم زد.حالت تهوع شدیدی داشتم روی زمین نشستم و هرچی خورده بودم رو بالا اوردم.ولی نه این خون بود. وحشت زده به رادان نگاه کردم.خیلی سردو معمولی نگاهم کرد. امیر به طرف رادان اومد:قربان رییس بزرگ از ما خواسته که نکشیمشش شونه هاشو بالا انداخت-منم نکشتمش. سرش رو نزدیک صورتم اورد:نترس گربه ها هفتا جون دارن امیر به نگهبا نا اشاره کرد که منو زود از اینجا ببرن.همون دو نگهبان دستام رو گرفتن و روی زمین کشم میدادن .درد رو با تمام وجودم حس کردم.منو به اتاقم یا بهتره بگم زندانم بردن و پرتم کردن وسط اتاق.خودم رو کشیدم و گوشه ی اتاق رفتم می دونستم که الان با دوربین دارن منو میبینن ملافه رو برداشتم .تا صبح انقدر گریه کردم که خوابم بردو بهتره بگم بیهوش شدم.صبح با درد زیاد بیدار شدم.به زور به حموم رفتم و توی وان نشستم اب وان سرد سرد بود .اگه من بمیرم برای همه بهتره اینجوری حتما هم خونوادم سالم میمونه هم سازمان نابود میشه.......
 3. زجه میزدم-خفه شوووووووو ازت متنفرم .قاتلای عوضی . دست ام رو بالا بردم و با تمام قدرت به صورت امیر زدم بیشتر بچه های سازمان داشتن به ما نگاه می کردن با انگشت اشارم به افرادی که اونجا ایستاده بودن و مارو نگاه میکردن اشاره کردم.-انتقام عموم رو از تک تکتون میگیرم.کسافتای... رادان:اینجا چه خبره ؟ به طرف امیر رفت و یقشو گرفت. -چه غلطی کردی؟ امیر بهت زده گفت:من...نه به خدا..کاری نکردم. به امیر نگاه کردم لباس نپوشیده بود.اوه اوه من درحال گریه کردن نصف شب توی اتاق امیر با این وضع .خخخخ الان رادان چه فکری راجب ما کرده ؟خدا میدونه. -با دختره چی کار کردی -سوءتفاهم شده قربان.من کاری نکردم. این دفعه نوبت من بود که یقیه رادان رو بگیرم . -چرا چرا با عموم اون کارو کاردین؟ رادان دستام رو از یقش جدا کرد و محکم هلم داد .پشتم محکم به دیوار برخورد کرد. -اییییییی
 4. (سوم شخص):زجه میزد .عموی عزیزش رو چه راحت ازش گرفتن.جسد بی جان و سرد عمو روی پاهایش افتاده بود.اشک هایش جاری شد.سرو صورتش خونی شده بود .جلوی چشمانش عمو را اتش زدند.دخرجیغ میکشید صدای خنده های شیطانی مرد هرلحظه نزدیک تر میشد.میخواست بلند شود و تا میتواند از اینجا و این سنگدل ها دور شود اما رمقی برایش نمانده بود.... (سوزان):از خواب پریدم .این دیگه چه خوابی بود من چرا باید به الفرد بگم عمو.نه امکان نداره.نه(الفرد که مرده ولی برادر زادش اینجاست)حرف های امیر توی سرم اکو می شد.تلوتلو خوران به سمت در رفتم .دیوارو تکیه گاه خودم قرار دادم .به طرف اتاق امیر رفتم در رو محکم باز کردم.امیر با ترس از خواب پرید -سوزان ...تو ..اینجا -خفه شو فقط یه سوال می پرسم مثل بچه ی ادم جواب بده . -اما.. -اسم برادر زاده ی الفرد چیه؟ -تو الان حالت خوب نیست -گفتم اسمش چیه؟ سرش روپایین انداخت .-سوزان اشک هام روی گونه هام قل می خوردن وپایین می ریختند.بلند خندیدم -نه امکان نداره -اروم باش
 5. -خب چرا از الفرد و برادر زادش برای برگردوندن نهال استفاده نمیکنید؟ -الفرد که مرده ولی برادر زادش الان اینجاست.اخ گلوم خشک شد البته خیلی مختصر گفتم واگرنه باید 7سال برات حرف میزدم.راستی .پرسیدی که چراوقتی میخوای رییس بزرگ رو ببینی همه میخندن؟ -اره اره خدا خیرت بده بگو. -چون تا حالا کسی اون رو ندیده بلند شد و به طرف ساختمون سازمان رفت.یهو یه سوال که خیلی وقته منتطر شنیدن جوابشم به ذهنم اومد. -اونوقت اینا چه ربطی به من داشت؟ -هه...بیشتر از همه به تو ربط داشت. -چرا اونوقت؟ -خودت می فهمی -امیر مگه من تورو نمیشناختم پس چرا باهات نامزد کردم؟ -از شانس خوب من روزی که من اومدم مراقب تو باشم که شاید با نهال در ارتباط باشی تو بهوش اومدی.من به خونوادت گفتم که ما عقد کردیم اونا خیلی ناراحت شدن ولی به روت نیاوردن.ولی اون برادرت روهام نزدیک بود منو بکشه. حرصی گفتم-حقت بود .دستش درد نکنه اوه روهام.چقدر دلم برای خونوادم تنگ شده.توی اتاقم رفتم.قطره اشکی ازچشمم ریخت و بعد قطره های دیگه...منو ببخش پرهام من بازم باعث شدم عروسی شما عقب بیوفته.منو ببخش مامان همیشه باعث میشم که نگران باشی.ولی من خیلی زود برمیگردم .قول میدم .سرم خیلی درد میکرد.سرم رو روی بالش گذاشتم و به خواب رفتم. -عمو الفرد عمو خواهش میکنم چشاتو باز کن . -سوزان ..م..م.ن دیگه دارم..می.میرم لطفا راه منو ..راه..م.ادامه ..ب.ده
 6. من.رادان و -ملیس لبخندی زد:باهوشیا.درسته ملیس.اون ملیس عوضی از افراد الفرد بود اون مدارکی داشت که اگه به پلیس می داد سازمانو نابود میکرد.غیر ممکن بود که کسی بتونه مدارکی علیهه سازمان پیدا کنه ولی ملیس چون 10سال با ما کار کرده بود واقعا بهش اعتماد داشتیم.یه روز که همراه رادان بودم پیام اومدو گفت که برادر زاده ی الفرد رو پیدا کرده.ما واقعا خوشحال شدیم .منو پیام یه مدت برادر زادشو تعقیب کردیم و جای الفرد رو پیدا کردیم.الفرد رو اینجا اوردیم .تا تونستیم شکنجش کردیم و اون بالاخره به حرف اومدو گفت که مدارک دست برادرزادشه. اون واقعا دختر باهوشی بود توی این مدت هرکسی که تعقیبش میکرد رو فریب میداد و مثل سایه نا پدید می شد .هرکاری برای پیدا کردنش کردیم رییس دستور داد که منو رادان و پیام با 12 نفر از اعضای حرفه ای سازمان بریم و اونو بیاریم.من پیداش کردم یه چادر پوشیدمو ادای پیرزنا رو در اوردم و ازاون خواستم که از رو برگه ای که بهش دادم ادرسو نشونم بده.ماده ای که به برگه زده بودم کار خودشو کرد و بعد از 10 ثانیه بیهوش شد.سخت ترین شکنجه هارو روش امتحان کردیم.ولی اون حرفی نمیزد.یکی از بچه های سازمان به رادان خبر داد که برادر زاده ی الفرد فرار کرده .امکان نداشت کسی بتونه این کارو بکنه رادان خیلی عصبانی شد و اون بیچاره رو کشت.زود به اتاق برادر زاده ی الفرد رفتیم ولی در کمال تعجب اون اونجا بود و کسی که فرار کرده بود نهال حسینی بود .مامور بیچاره به خاطر یه خبر اشتباه کشته شد.ما هر10 روز یک بار دوربینای اتاقارو برسی میکنیم.یه روز وقتی دوربینارو نگاه میکردم دیدم که برادرزاده ی الفرد فلشی رو که ما7ساله دنبالشیم رو به نهال داده و حالا ما 5ساله که دنبال نهال میگردیم.
 7. هینی کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم. -گفتی اعضای بدن انسان.بابا شما خیلی خرین.خیلیی -اره .خوب چیزایی رو که به تو مربوط میشه هم از وقتی که دیدمت برات میگم .چون تو زیاد حرف نمی زدی از قبل از اون خبر ندارم..یه روز وقتی به سازمان میومدم ماشین الفرد رو دیدم که دم در سازمانه خیلی تعجب کردم. -الفرد؟ -بله .شریک قبلی رییس بزرگ و بهتره الان بهش لقب بزرگترین دشمن سازمان روبدم.اون به دیدن رادان اومده بود و ازش می خواست که برای نابودی سازمان بهش کمک کنه .رادان هم که سگ باوفای سازمانه اون روز جوری کتکش زد که من به جای اون دردم اومد.خیلی تعجب کردم که چرا تنها اومده.درست بعد از 20دقیقه افرادش ریختن داخلو همه جارو به رگبار بستن.اونروز بود که تورو دیدم. با تعجب گفتم:من؟ -اوهوم.کنار الفرد ایستاده بودی و با لبخندمسخره ای به ما نگاه میکردی.خیلی تعجب کردم که یه دختر چطور همچین جسارتی داره که توی اون وضیت که ما حتی نمی دونستیم که داریم خودیارو میزنیم یا نه با خونسردی تمام وایستاده و داره به ما نگاه میکنه .با خودم گفتم بزار این دم اخری زهر خودم رو بریزم.تفنگم رو به طرف الفرد نشونه گرفتم.خواستم ماشه رو بکشم که یهو دستم سوخت.تیر خورده بودم همون لحظه تورو دیدم که با تفنگی که دستت بود به طرفم میومدی.چشمامو بستمو منتظر مرگ شدم حالم خیلی بود بود .خون زیادی ازم رفته بود. وقتی به هوش اومدم دیدم که توی سازمانیم. -مگه نگفتی که .. -اره ولی اون ساختمون فرعی و برای رد گم کردن بود.رادان بالای سرم ایستاده بود.از افراد ما فقط 3 نفر زنده موند
 8. -صبرکن وای خدای من فکر کنم فهمید کیف رو از بیرون اوردم.سعی کردم خونسرد باشم.نفس عمیقی کشیدمو به طرفش برگشتم. -با من کاری داشتین؟ -نه پس عاشق چش ابروتم . -اولا من نپس تو نیستم دوما باید باشی.چشم وابرو به این خوشگلی. -تو منو یاد کسی میندازی . با ناز گفتم :کی؟بازیگره؟ رادان-فیونا -حالا کی هست این فیونا. باذوق اضافه کردم:خیلی خوشگله؟ پوزخندی زدو رفت فکر کنم قضیه ی کیف رو یادش رفت بپرسه.پریدم توی اتاق درکیف رو باز کردم.فقط یه دفترچه خاطرات با یه گل سر توش بود.هه منو بگو فکر کردم چند ملیون پول داخله کیفه.تا عصر بیرون اتاق بودم که مبادا وسوسه بشم که دفتر خاطرات مردم رو بخونم.توی این مدت یه چیزایی یادم اومد ولی خیلی به درد بخور نبودبرای اینها .هرچی بیشتر درباره ی سازمان میدونستم نفرتم ازشون بیشتر می شد من واقعا برای خودم متاسفم که یه زمانی با اینا کار میکردم.امیرو دیدم که زیر درخت نشسته بود.کنارش نشستم. -من میخواستم چند تا سوال ازت بپرسم. خیلی خونسرد گفت:خوب بپرس ایش پسره ی عوضی انگار نه انگار همش تقصیر اونه که من اینجام. -ماجرای این سازمان چیه؟من اینجا چی کار میکنم ؟نهال کیه؟چرا ملیسو کشتن؟چرا من به هرکی میگم رییس رو می خوام ببینم میخنده؟اونا از من چی می ... -وای خفه نشی. چشم غره ای بهش رفتم. -بشمم به تو ربطی نداره -خوب ..سوال اول.. -ماجرای سازمان -اهان...سازمان z.p.mبزرگترین سازمان قاچاق اعضای بدن انسان ها ست.
 9. -توی سازمان ما فقط 2وعده غذا داریم. -ولی من گشنمه.ادم گشنه که نمی تونه درست فکر کنه و چیزی یادش بیاد -ببین دختر جون .این چیزا به من ربطی نداره. -اصلا من می خوام رییس رو ببینم. با صدای بلند شروع به خندیدن کرد.امیر به طرفمون اومد. -چیزی شده؟ -نه فقط سوزان می خواد رییسو ببینه امیر روی زمین افتاد و از ته دل میخندید. -کی...ر..ریی..سوزان تو چقدر بامزه ای و بعد غش غش خندید. -فکر نکنم حرفم خیلیم خنده دارباشه. -خیلی هم خنده دار بود حالا هم پاشو برو اتاقت توی این مدت همه ی راهای فرارو برسی کردم ولی نتیجه ای نداشت.امروز کلی از رادان خواهش کردم تا گذاشت برم توی حیاط . -هی تو پاشو برو داخل -خواهش میکنم فقط 5دقیقه -گفتم همین الان اروم گفتم :مرتیکه الدنگ وقتی می خواستم از درخت برم پایین پام به یه چیزی گیر کردو با سر زمین خوردم. -اوییی بچه مردم ناقص شد .همش تقصیر توعه ها هی میگه اداشو در اوردم(همین الان همین الان)حالا خوب شد سرم درد گرفت خوب شد... بادیدن کیفی که روی شاخه ی درخت اویزون بود حرفمو خوردم.معلوم بود یکی با عجله قایمش کرده.ولی ازحق نگذریم خیلی ماهرانه قایمش کرده بود.کیف رو برداشتم. -بریم -اون دیگه چیه؟ عصبی گفتم :کیفه تا حالا ندیدی. پوزخندی زدو جلوتر از من به راه افتاد.خیلی طبیعی به طرف اتاقم رفتم.به در اتاق که رسیدم نفس راحتی کشیدم دستمو روی دستگیره در گذاشتم
 10. پسره ی بی تربیت .ها و درد ها وکوفت ها و ... -بنال دیگهه -من هر چند وقت یه بار یه چیزایی یادم میاد ببینید اگه قول میدم اگه چیزی یادم اومد بهتون بگم قول میدم. -ا واقعا .منو سیاه نکن عمو من خودم زغال فروشم. به طرف در اتاق رفت ولی با شنیدن صدای امیر ایستاد. -اینو راست میگه قربان . -جدا -بله.البته من کی باشم که به شما دروغ بگم.اینو دکترش گفته . اوووووووووووووووووق حالم بهم خورد............................................................................................................................................................................. یک هفته از روزی که منو دزدیدن می گذره .نگهم داشتن تا شاید چیزی رو که من حتی نمیدونم دقیقا چیه رو به یاد بیارم.به طرف در رفتم.توی این یک هفته می تونستم ازادانه توی ساختمون بچرخم.وقتی امیر اینو بهم گفت خیلی تعجب کردم ولی با این جمله که(فرار کردن از این ساختمون غیر ممکنه )اب پاکی رو رو دستم ریخت.همه ی ادمای اینجا مثل ادم اهنی بودن و فقط بلد بودن بگن بله قربان .چشم قربان. -ای مردم از گشنگی یکی نیست به من بدبخت غذا بده. زنی رو دیدم که چند پوشه رو به اتاق رادان می برد. -سلام سرشو تکون داد.ایشش چه مغرورن اینا . -من گشنمه -به من چه -پس کی نهار میدن
 11. -قربان -بیا داخل داخل اتاق رفتیم.مردی داخل اتاق بود.قیافه ی بسیار جدی داشت.اما با مهربونی گفت:به به سوزان خانم گل .چه عجب یادی از ما کردین. و بعد یهو جدی شد موهامو گرفت و گفت :چی فکر کردی؟فکر کردی می تونی سازمان رو نابودکنی؟ -ای ای ولم کن اقا واقعا تعجب کردم .این که الان مهربون بود. -ای بابا دست از سرم بردارین.من هیچی رو یادم نیست.راحتم بزارین. -باشه .پیام راحتش یا بهتره بگم خلاصش کنید. -اخیش بادیدن پیام که با تفنگش هرلحظه بهم نزدیک تر می شد تازه فهمیدم چی گفت -نه نه ...چی کار میکنین؟ پیام –راحتت می کنیم دیگه مگه همینو نمی خواستی؟ -نه من غلط بکنم. . -عه پس بزارم رو سرم حلوا حلوات کنم .ببریدش دوتا نگهبان به طرفم اومدن و دستامو گرفتن. -نه ولم کنین ولم کنین دست ازسرم بردارین. من مقاومت میکردمو اونا روی زمین کشم میدادن. -صبر کن صبر کنین من یه ...یه پیشنهاد دارم. رادان-ها
 12. مردی کنارم ایستاده بود و بهم لگد می زد و سعی میکرد بیدارم کنه. با صدایی که خودم به زور شنیدم گفتم:شما کی هستین؟ -پا میشی یانه؟ وبعد با موهام بلندم کرد:ا بیا اینو ببر.خیلی رو عصابه .دم به دقیقه هم غش میکنه اگه با چشای خودم نمی دیدم باور نمی کردم.امیر نزدیکم اومد سرشو پایین انداخت . -متاسفم سوزان.تو وارد بدبازی شدی. خندیدم:امیر عزیزم تو حتما اومدی منو نجات بدی مگه نه؟ سرشو پایین انداخت-پیام میشه این یه کارو تو برام انجام بدی؟ پیام-هه نکنه عاشقش شدی؟ -نه اخه... -اخه ماخه نداریم.رادان گفته تو ببریش. باورم نمی شدکه امیر می خواد یه بلایی سرم بیاره.جلو اومدو دستمو محکم گرفت.وبا صدای بلند گفت:بلند شو -حالم ازت بهم می خوره امیر . ازت متنف.. دستش رو بالا برد و با تمام قدرتش توی صورتم کوبید.لبم پاره شده بود و فکم پر از خون بود. -ببین سوزان بهتره دهنتو ببندی اگه من اینجا نبودمو نمی گفتم فراموشی داری الان توهم پیش ملیس بودی. -مگه اون دختر بیچاره چه بدی در حقتون کرده بود که این بلا رو سرش اوردین؟ -خیانت - اخه چه خیانتی ؟اون منو از کجا میشناخت ؟من تو این خراب شده چه غلطی میکنم. -اه خیلی حرف می زنی .منو به طرف راهرویی برد .اتاق های زیادی اونجا بود .در یکی از اتاقا باز بود.چندتا کامپیوتر توی اتاق بود.امیر منو به اخرین اتاق که ته راهرو بود برد.2تا نگهبان دم در اتاق بودن.امیر در زد.
 13. با داد گفتم:شماها کی هستین اشغالای عوضی بهتون نمیخوره پلیس باشین. و بعد مشت دوم که توی شکمم خوردو جیغم هوا رفت. -به تو ربطی نداره.خب سوال اول نهال کجاست؟ -ها ؟کی کجاست؟ و بعد بالگدی که توی کمرم زد نفسم رفت.از دهنم خون میریخت و بدنم تیر میکشید.مرد چند تا سیلی محکم بهم زد. -ایناهم برای دوتا سوالت واسکول فرض کردن ما. ناله های من و فریادایی که مرد میزد کل اتاق رو پرکرده بود. -نمیدونم به خدا نمیدونم راجب چی حرف میزنین. مزه ی تلخ و شوری خون رو توی دهنم حس کردم.خودش به طرفم اومد و موهامو محکم توی دستاش گرفت: -گفتم نهال کجاست؟ -ای ای موهامو ول کن.نهال دیگه کدوم خریه ؟ -ا نهالو نمی شناسی ؟نه؟ -قوربون ادم چیز فهم با ضربه ای که به صورتم زد خفه شدم.چشمام سیاهی می رفت.با اومدن شخصی دست از زدن من برداشت. -قربان ملیس رو اوردن نفسشو داد بیرون: -خیلی خوب.مهمونمونم رسید بیارش -چشم قربان ملیس.دختری زیبا با چشمان سبز ابی .نمی دونم چرا اینقدر گریه می کرد نگهبانا اونو اوردن و جلوی مرد دیوونه به زانو دراوردن.به طرف مرد رفت و روی پاهاش افتاد. -قربان تورو خدا .التماستون می کنم منو ببخشید .خواهش میکنم. -تو یه خیانتکاری می دونی که سزای خیانت به سازمان چیه ؟ -می دونم قربان .تورو خدا منو بکشید کاری به خونوادم نداشته باشید . -هه خونواده؟به اون برادر ناقصت میگی خونواده؟بیاریدش. چند لحظه بعد پسری 10-12ساله که روی ویلچربود رو اوردن .خیلی شبیه ملیس بود.پسرک گریه می کردو ملیس زجه می زد. -قربان.التماستون میکنم. دختر به طرفم من برگشت:سو ...زان تو اینجا چی کار میکنی. صدای تفنگ اومدو همزمان با اون صدای دختروپسر قطع شد.خواهرو برادر غرق خون جلوی پاهام افتادند.چشمام سیاهی رفت و بعد چیزی نفهمیدم.................... -اهای اهای پاشو
 14. من عمه ندارم.و دوتا عمو به اسمای یاسین وسپهر دارم .مهنازو ساناز دخترای عمو یاسین و مایا و مسیح بچه های عمو سپهرن . خدا رو شکر همه فامیلام ادمای خوبی بودن به جز زن مسیح .(پریا)که واقعا روی مخ بود.کل مهمونی رو درباره ی قیمت طلا هاش حرف میزد. -سلام خانومم -سلام -خوبی؟ -ممنون -منم خوبم خندیدم:خدارو شکر ....... صبح که از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم یه دوری این اطراف بزنم شاید چیزی یادم بیاد. یه مانتوی سفید کتی با تیشرت مشکی با جین مشکی روسری مخلوطی از ابی و سرمه ای پوشیدم. تقریبا 100متری از خونه دور شده بودم توی یه پارک نشستم چقدر اینجا خلوته احساس می ردم چیز تیزی به کمرم می خوره -بی صدا برو سوار ماشین شو نفسم حبس شد. -شما ..شما کی هستین -فقط سوار شو چاقوی خیلی تیزی داشت .سوار ماشینش که یک ون سیاه بود شدم.با سوزش دستم نگاهی به دستم انداختم. -چه غلطی داری می کنی؟ -چشاتو ببندوسرتو تکیه بده به در -چی؟چرا؟ -گفتم این کارو بکن دلم نمی خواد بیفتی روم اون موقه منظورشو نفهمیدم ولی حالا خوب می فهمم......................... چشمامو باز کردم توی یه اتاق کوچیک و تاریک روی زمین افتاده بودم.هرچی تلاش کردم نمیتونستم روی پاهام بایستم . -ک...کمک کسی اینجا نیست.یکی کمکم کنه. صدای پا میومد. -کمک من اینجا گیرافتادم. چند دقیقه ای فقط جیغ و داد کردم ولی بعد با حس سرگیجه و حالت تهوع شدید از حال رفتم........................................................................ -پاشو هوی با توام آ یه طرف صورتم میسوخت گلوم خشک شده بود. -تو ....ک..کی ..هستی -عزرائیلم -اشهد ان لا الله الی الله اشهد...... چشماش گرد شد:چی کار میکنی. -اشهدمو میخونم دیگه -هه هنو مونده تا بمیری به دوتا مرد دیگه که جلوی در ایستاده بودن گفت:بیارینش منو توی اتاقی بردن که درست مثل اتاق بازجویی بود.لیوان ابی که روی میز بود رو سرکشیدم.مردی جلوم نشسته بود. -من سوال می پرسم توهم دقیق وکامل توضیح میدی.زر اضافیم نمیزنی -میشه بگین جرم من چیه اقای بازپرسبی ادب.؟ مردی که کنارش ایستاده بود جلو اومد و مشتی به صورتم زد که همه ی اقوامشو یاد کردم.از درد به خودم پیچیدم. -امید وارم یاد گرفته باشی که اینجا فقط من میپرسم.
 15. - من که چیزی یادم نمیاد چشماشو بستو نفس عمیقی کشید.اروم گفت: دختره ی خنگ . بلند گفتم : من خنگم مامان؟ - نه قربونت برم. - پس چرا پرهام به من میگه خنگ! - پرهام؟ پرهام: جانم مامان؟ - این چه طرز حرف زدنه! - باشه ببخشید. - مشکوک میزنی‌ها داداش! و بعد از گفتن این حرف بلند شدم: من میرم نهار بخورم. پرهام: منم گشنمه - باشه برین توی اشپزخونه من صبر می‌کنم تا روهام بیاد. - مگه روهام و سارا قراره بیان؟ - اره زود نشستم: پس من صبر می کنم تا بیان. کارد می زدی خونش درنمی اومد.غرید: سوزان - جانم داداش؟ - هیچی به طرف اتاقم رفتم: پس من می رم دوش بگیرم. توی اتاقم رفتم. هنوز در رو نبسته بودم که پرهام خودش رو انداخت توی اتاق. - هوی! - چی شد؟ - چی چی شد؟ - خودت رو نزن به اون راه سوزان. خیلی دلم سوخت براش، چقدر استرس داشت. قیافه‌ی ناراحتی به خودم گرفتم. - هیچی فقط من بدبخت شدم. - چرا؟ - چون باید هزارتا نقشه بکشم که چطور زن داداش جدیدمو اذیت کنم. لبخند پهنی زد. سرش رو توی بالشم فرو کرد و جیغی کشید. - عاشقتم سوزان. - عاشق من یا نسیم. - خب معلومه... -مرسی دا.. هنوز حرفم رو کامل نکرده بودم که گفت: خب معلومه نسیم! اخم کردم: جون به جونت کنن پرویی. با کلی مکافات از اتاق انداختمش بیرون. امروز پنجشنبه است، کل هفته رو داشتم فکر می‌کردم چی بپوشم. اخرشم تصمیم گرفتم که یه پیراهن بلند گل گلی که زمینش صورتی با گلای ریز سفید حلقه‌ای با یه مانتوی نخی سفید و یه شال صورتی پوشیدم. پایین پیراهن فقط یه چاک کوتاه داشت. از پله‌ها پایین اومدم. خونمون خیلی شلوغ شده بود. چند نفر به طرفم اومدن مامان شروع کرد به معرفی کردنشون. - ایشون خاله مریم و این سه تا دسته گلم دختراشن، پاییز، پالیز و ایشونم پانیزجون. ووی مخم هنگ کرد. - ایشون دایی صدرا و ایشونم همسرشون مهسا خانم هستن. لبخندی زدم خیلی جوون بودن به نظر میومد 2-3 سال از من بزرگ تر باشن . - چه دایی جوونی! - 30سالمه، یعنی دقیقا 5 سال از تو بزرگ تر. دایی خندید: قبلنا صدرا صدام می‌کردی، خوشحالم که بهم میگی دایی. - منم همین‌طور صدرا جون. - ای بابا چه غلطی کردم گفتم.
×
×
 • اضافه کردن...