رفتن به مطلب

تایپ و شروع نویسندگی

لطفا تالار مورد نظر را متناسب با نوشته خود انتخاب و پس از خواندن قوانین شروع به نویسندگی کنید .

تالار

این قسمت برای کاربرانی هست که تازه کارند و نیاز به تمرین نویسندگی دارند .

رمان هایی که به صورت نگارش کتابی و اسلامی نوشته شده باشند در این قسمت قرار میگیرند .

تایپ رمان

ارسال

 قبل از شروع لطفا همه چیز درباره سایت نود هشتیا و قوانین نوشتن رمان رو بخونید . موارد رعایت نشده به قسمت داستان تخیلی انتقال می یابد .

رمان هایی که بیشترین میزان پسندیده شدن رو توسط کاربران داشته اند در این قسمت قرار میگیرند .

این بخش مربوط به رمان های متروکه و رها شده ی کاربران است. رمان هایی که پس از سه هفته ادامه داده نشوند به این بخش منتقل می شوند.

×