رفتن به مطلب

112 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 97 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 128 بازدید
 1. حذف رمان

  • 13 پاسخ
  • 166 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 67 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 108 بازدید
 2. آرم جلد

  • 3 پاسخ
  • 80 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 145 بازدید
 3. تغیر عنوان

  • 0 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 104 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 100 بازدید
 4. پر شدن فضای پیوست

  • 22 پاسخ
  • 243 بازدید
 5. بررسی

  • 4 پاسخ
  • 125 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 389 بازدید
 6. بازنویسی رمان

  • 7 پاسخ
  • 106 بازدید
 7. تيم ترجمه

  • 13 پاسخ
  • 158 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 122 بازدید
 8. حذف رمان

  • 2 پاسخ
  • 86 بازدید
 9. درخواست

  • 7 پاسخ
  • 168 بازدید
 10. درخواست حذف رمان

  • 4 پاسخ
  • 108 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 152 بازدید
 11. حذف رمان

  • 2 پاسخ
  • 108 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 125 بازدید
 12. تایید رمان

  • 1 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 154 بازدید
×