رفتن به مطلب

تایپ و شروع نویسندگی

لطفا تالار مورد نظر را متناسب با نوشته خود انتخاب و پس از خواندن قوانین شروع به نویسندگی کنید .

تالار

این قسمت برای کاربرانی هست که تازه کارند و نیاز به تمرین نویسندگی دارند .

تایپ رمان

ارسال

 قبل از شروع لطفا همه چیز درباره سایت نود هشتیا و قوانین نوشتن رمان رو بخونید . موارد رعایت نشده به قسمت داستان تخیلی انتقال می یابد .

×